آموزش فعال سازی چاکرای دوم (چاکرای خاجی)

آموزش فعال سازی چاکرای دوم (چاکرای خاجی)
چاكرای دوم مركز نخستین احساسات تصفیه نشده انرژی و خلاقیت میباشد.

عملكرد هماهنگ چاكرای دوم باعث میشود كه در ارتباط با دیگران خصوصا در برابر جنس مخالف رفتاری طبیعی داشته باشید و جریان انرژی خلاق حیات را در درون بدن و روان ذهن تان جاری احساس كنید ِ این هماهنگی باعث میشود كه نه تنها در زندگی خودتان كه برای دیگران نیز انگیزه ایجاد كنید.

فعال کردن چاکرای دوم : مهتاب و تماشا یا لمس آب های زلال خارج از شهر چاكرای دوم را فعال میكند.

ماه به خصوص در زمان بدر كامل احساسات شما را زنده میكند و باعث میشود تا پیام های روح تان را از راه تجسم و رویاهایتان بگیرید.

مشاهده‌ آب های زلال طبیعی و یا غوطه ور شدن در آن یا نوشیدن جرعه أی از آب چشمه در پاكسازی و تزكیه روح به شما كمك میكند و باعث آزاد شدن احساسات تان از گرفتگی ها و گره ها میشود به این معنا كه نیروی حیات مجددا میتواند آزادانه در درونتان جاری شود ؛ اگر بتوانید مشاهده‌ ماه و لمس اب را همزمان تلفیق كنید اثر آن بر روی چاكرای دوم چشمگیر خواهد بود.

چگونه بفهمید كه چاكرای دوم عملکردش مناسب است : بدكار كردن چاكرای دوم معمولا در سن بلوغ به وجود می آید ، بیدار شدن انرژی جنس ی بی ثباتی ایجاد میكند و والدین و مربیان به ندرت توانایی آموزش درست به جوان ها را دارند كه چگونه این انرژی را كنترل كنند.

غالبا كمبود محبت و نوازش كه ریشه در دوران كودكی دارد ممكن است بعدا به نفی یا سركوب امیال جنس ی منتهی شود، در نتیجه انرژی ان در را ه نامناسب، خود را نشان میدهد و اغلب با زیاده روی در رابطه جنس ی، خیال پردازی و یا سركوب امیال كه گاه گاه به صورت طغیان انرژی اتفاق می افتد و هم چنین ممكن است به حالتی شبیه به اعتیاد به مواد مخدر درآید، مشاهده میشود.

برای رهایی از احساسات سركوب شده خصوصا در دوران نوجوانی گوش دادن به صدای پرندگان، صدای جریان آب و حتی نوای شرشر یك فوارهء كوچك یا پخش صدای ضبط شده آن در لحظاتی از شب یا روز بسیار ثمربخش است و چاكرای دوم را آرام میكند.

موسیقی درمانی چاکرای دوم : هرنوع موزیك كه شادی و سرور ایجاد میکند برای فعال كردن چاكرای دوم مناسب است ؛ برای آرام كردن و یا هماهنگ ساختن انرژی چاكرای دوم میتوانید به صدای پرندگان،‌ صدای جریان آب ،‌ حتی نوای شرشر یك چشمه یا فوارة‌ كوچك در منزل یا خارج از منزل گوش دهید.

رنگ درمانی چاکرای دوم : رنگ نارنجی روشن چاكرای دوم را فعال میكند ، این رنگ عزت نفس را تقویت كرده و باعث افزایش نشاط میشود.

رایحه درمانی چاکرای دوم : روغن چوب صندل در تعالی رابطة‌ دو عاشق به سطح معنوی مؤثر است ؛ علاوه بر این باعث تلفیق انرژی های معنوی در تمام سطوح فكر، احساس و عمل میشود.

سنگ درمانی چاکرای دوم : برای تعادل هورمون ها در زنان از سنگ قمر میتوان استفاده كرد ، این سنگ بر روی چاكرای دوم تاثیر میگذارد ؛ این سنگ احساسات فرد را برایش آشكار میكند و آنها را با هم هماهنگ كرده و ترس را از فرد دور میسازد.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان