تصویری از باقری و مهدوی‌کیا در آمریکا

تصویری از باقری و مهدوی‌کیا در آمریکا
کریم باقری، مهدی مهدوی کیا و محمد محمدی در مسابقه صلح و دوستی در آمریکا (سن‌دیه‌گو کالیفرنیا) شرکت کردند و عکس یادگاری گرفتند.
 

تصویری از باقری و مهدوی‌کیا در آمریکا

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان