یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
laghari

شباهت دیدنی و بی نظیر بازی اساسین کرید با واقعیت + تصاویر

شباهت دیدنی و بی نظیر بازی اساسین کرید با واقعیت + تصاویر

تصاویری از شباهت  دیدنی  بازی پرطرفدار اساسین کرید با واقعیت !

 

اساسین کرید (Assassin’s Creed) نازوب نام یکی از بازی های پرطرفدار کامپیوتری است که شباهب زیادی با عالم واقعی دارد. در این بازی لوکیشن ها و محیط بازیاز روی دنیای واقعی شبیه سازی شده اند. یک کاربر علاقمند اخیرا تصمیم گرفته صحنه های این بازی را با واقعیت تطبیق دهد. شباهت بی حد مناظر این بازی با واقعیت تعجب برانگیز است.

 

 

شباهت دیدنی و بی نظیر بازی اساسین کرید با واقعیت + تصاویر

شباهت دیدنی بازی اساسین کرید با واقعیت

شباهت دیدنی و بی نظیر بازی اساسین کرید با واقعیت + تصاویر

شباهت دیدنی بازی اساسین کرید با واقعیت

شباهت دیدنی و بی نظیر بازی اساسین کرید با واقعیت + تصاویر

شباهت دیدنی بازی اساسین کرید با واقعیت

شباهت دیدنی و بی نظیر بازی اساسین کرید با واقعیت + تصاویر

شباهت دیدنی بازی اساسین کرید با واقعیت

شباهت دیدنی و بی نظیر بازی اساسین کرید با واقعیت + تصاویر

شباهت دیدنی بازی اساسین کرید با واقعیت

شباهت دیدنی و بی نظیر بازی اساسین کرید با واقعیت + تصاویر

شباهت دیدنی بازی اساسین کرید با واقعیت

شباهت دیدنی و بی نظیر بازی اساسین کرید با واقعیت + تصاویر

شباهت دیدنی بازی اساسین کرید با واقعیت

شباهت دیدنی و بی نظیر بازی اساسین کرید با واقعیت + تصاویر

شباهت دیدنی بازی اساسین کرید با واقعیت

شباهت دیدنی و بی نظیر بازی اساسین کرید با واقعیت + تصاویر

شباهت دیدنی بازی اساسین کرید با واقعیت

شباهت دیدنی و بی نظیر بازی اساسین کرید با واقعیت + تصاویر

شباهت دیدنی بازی اساسین کرید با واقعیت

 

 


بیوگرافی هنرمندان