حرکت زیبا و جنجالی آنجلیناجولی (عکس)

حرکت زیبا و جنجالی آنجلیناجولی (عکس)

حرکت زیبا و جالبی که آنجلینا جولی از خودنشان داد. نازوب، شب گذشته، آنجلینا جولی، ستاره مشهور هالیوودی برای شرکت در تاک شوی شبانه جان استوارت، به سمت استودیوی برنامه حرکت کرد و وقتی به آنجا رسید، اتفاق جالب و شیرینی رخ داد.

 

حرکت زیبا و جنجالی آنجلیناجولی (عکس)

مجله مراحم: وقتی آنجلینا به محل استودیو رسید، از ماشینش پیاده شد و به همراه محافظان شخصی اش از میان طرفدارانش به سوی در ورودی می رفت که ناگهان متوجه دختر جوانی از طرفداران شد که در میان جمعیت مردم تماشاگر و میان فشار و ازدحام زیاد، دچار حمله عصبی شده و به شدت گریه می کند. آنجلینا با دیدن این دختر، به سرعت به سمت او رفته و با کمک محافظانش او را از جمعیت جدا می کند. سپس با مهربانی کنارش می نشیند، اشک هایش را پاک کرده و تلاش می کند با صحبت با طرفدار وحشت زده اش، آرامش کند. پس از مدتی گفتگوی صمیمانه با آنجلینا، دختر جوان که حالش بهتر شده بود، با آنجلینا جولی سلفی یادگاری گرفت.

 

حرکت زیبا و جنجالی آنجلیناجولی (عکس)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان