مجموعه شگفت انگیز سورئالیست ایرانی (تصاویر)

مجموعه شگفت انگیز سورئالیست ایرانی (تصاویر)

با مجموعه هنرهای بی نظیر سورئالیست ایرانی حسین زارع آشنا شوید. تصویرسازی حسین زارع، چیزی است مابین واقعیت و خیال. این هنرمند مجموعه شگفت انگیزی از ترکیب عکاسی و تصویرگری ساخته است.

 

او عکس هایی سیاه و سفید از صحنه هایی ساده و سوررئالیستی می سازد، سپس با اضافه کردن یک طرح ساده مدادی این اثر را تکمیل می کند.

 

مجموعه شگفت انگیز سورئالیست ایرانی (تصاویر)

سورئالیست ایرانی

مجموعه شگفت انگیز سورئالیست ایرانی (تصاویر)

سورئالیست ایرانی

مجموعه شگفت انگیز سورئالیست ایرانی (تصاویر)

سورئالیست ایرانی

مجموعه شگفت انگیز سورئالیست ایرانی (تصاویر)

سورئالیست ایرانی

مجموعه شگفت انگیز سورئالیست ایرانی (تصاویر)

سورئالیست ایرانی

مجموعه شگفت انگیز سورئالیست ایرانی (تصاویر)

سورئالیست ایرانی

مجموعه شگفت انگیز سورئالیست ایرانی (تصاویر)

سورئالیست ایرانی

مجموعه شگفت انگیز سورئالیست ایرانی (تصاویر)

سورئالیست ایرانی


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان