طنز با حال مردها مثل پاپ کورن هستند! ذرت بو داده

طنز با حال مردها مثل پاپ کورن هستند! ذرت بو داده
مطالب طنز و خنده دار
 
بامزه هستند ولی جای غذا را نمی‌گیرند.

مردها مثل «باران بهاری» هستند:

هیچوقت نمیدانید کی می‌آیند، چقدر ادامه دارد و کی قطع میشود.

مردها مثل «پیکان دست دوم» هستند:

ارزان هستند و غیر قابل اطمینان هستند نکته ی جالبیه.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان