تصویری از رقص مختلط دانشجویان در جش ورودی

تصویری از رقص مختلط دانشجویان در جش ورودی

به گزارش ناز وب به نقل از خبرگزاری هم اندیش در مراسم جشن دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران كه هر ساله با نظم خاصی برگزار می شود.

امروز دانشكده های حقوق، علوم سیاسی، جغرافیا و ابوریحان در تالار فردوسی دانشكده ادبیات اقدام به برگزاری جشنی كردند؛ كه در قسمتی از برگزاری این مراسم دانشجویان دختر و پسر با لباس های محلی به حركات موزون به صورت مختلط پرداختند.

 

تصویری از رقص مختلط دانشجویان در جش ورودی
 
گفتنی است اقدام به رقص مختلط دانشجویان بدون واكنش و برخورد مسئولین ذی ربط این مراسم صورت گرفت. 

بیوگرافی هنرمندان