moharam

دلایل ناباروی در مردان ایرانی

مجموعه : پزشکی
دلایل ناباروی در مردان ایرانی

نازوب، عضو هیات علمی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا گفت: حدود 20 تا 22 درصد کل جمعیت مردان کشور مشکل ناباروری دارند که یکی از عمده ترین دلایل ناباروری در میان مردان ایرانی ، مشکلات ژنتیکی است.
ˈعلی آهنیˈ اظهار داشت: از نظر آماری اختلاف زیادی در مورد جمعیت مردان نابارور ایرانی نسبت به سایر کشورها وجود ندارد، اما در مورد ریشه و منشا ناباروری تفاوت های زیادی ثبت شده است.

وی توضیح داد: هر جمعیتی استخر ژنی خاص خودش را دارد و یک سری اختلافات ژنتیکی در بین این جمعیت ها دیده می شود؛ در ایران نیز با بررسی های انجام شده شرایط متفاوتی نسبت به نتایج حاصله از کشورهای دیگر مشاهده شد که علت آن تفاوت های ذاتی با منشا ژنتیکی است که به اجداد ما مربوط می شود.

وی افزود: طبق آخرین مطالعه ای که در پژوهشگاه ابن سینا انجام شده است، ناباروری در بین جمعیت مردان کشور حدود 20 تا 22 درصد مشاهده شده است که از کل آنها 50 درصد به فاکتورهای مردانه مرتبط می شود.

آهنی ادامه داد: از بین این تعداد نیز حدود 5 تا 10 درصد مربوط به کروموزوم Yاست. انجام یک مطالعه کامل به ما کمک می کند که آزمایش های تشخیصی دقیق تری انجام شود. از این رو محققان پژوهشگاه ابن سینا مطالعات کاملی را در این زمینه شروع کرده اند.

آهنی گفت: بر همین اساس در خیلی از موارد جواب آزمایش طبیعی می شود ولی بعدها مشخص می شود که فرد مورد آزمایش مشکل ژنتیکی داشته است اما چون آزمایش ها برمبنای مطالعات جمعیتی غیرایرانی انجام شده نتوانسته مشکل اصلی فرد را شناسایی کند و آن فرد جزو جمعیتی به شمار می آید که مشکل آنها ناشناخته است.

متخصص علوم ژنتیک پژوهشگاه ابن سینا اظهار داشت: بر این اساس طرحی با هدف بررسی کروموزوم Y و وجود و یا عدم وجود ناهنجاری خاصی در جمعیت مردان ایرانی از حدود 6 ماه پیش در پژوهشگاه ابن سینا آغاز شده است.

آهنی با بیان اینکه طبق برنامه ریزی های انجام شده، انتظار می رود تا اوایل خردادماه سال آینده این تحقیق به نتیجه مطلوب برسد، گفت: نتایجی که تاکنون از مراحل اولیه اجرای این طرح به دست آمده نشان دهنده آن است که در جمعیت ایرانی تفاوت های ژنتیکی زیادی وجود دارد.

وی افزود: با انجام این مطالعه جدید در پژوهشگاه ابن سینا می توانیم درصدی ازافراد نابارور را که مشکل ژنتیکی دارند، شناسایی و روش های درمانی را در مورد آنها آغاز کنیم.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان