laghari

تشخیص دیدنی سگی در وقوع زلزله، تصویر متحرک

تشخیص دیدنی سگی در وقوع زلزله، تصویر متحرک
این سگ که زودتر متوجه وقوع زمین لرزه شده، شروع به فرار کردن می کند.
 
 
به دلیل متحرک بودن تصویر لطفا تا لود کامل آن شکیبا باشید
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان