moharam

ایده جالب و منحصر بفرد دختری جذاب در دنیا +عکس

ایده جالب و منحصر بفرد دختری جذاب در دنیا +عکس
شاید خیلی ها ترجیح دهند از سگ و گربه  به عنوان حیوانات خانگی و دست آموز استفاده کنند اما کتی دانسمور نظر دیگری دارد او سعی دارد با  پرورش گوسفند به جای حیوانات دست آموز معمولی بخت خود را به عنوان یک مربی حیوانات امتحان کند.
 

ایده جالب و منحصر بفرد دختری جذاب در دنیا +عکس
 
او میگوید نمیتواند تصور کند کسی این حیوان را به خاطر گوشت و یا دیگر مزیتهایش استفاده کند. وی اکنون 4 گوسفند دارد که همیشه و همه جا کنار او هستند.به گزارش نازوب این زن که تجربه ای هم در زمینه بازیگری دارد به این گوسفندان آموخته است که فوتبال بازی کنند و معمولا این کار را در زمینهای سبز اطراف خانه انجام میدهند
 

ایده جالب و منحصر بفرد دختری جذاب در دنیا +عکس
وی میگوید گوسفندانش بهترین دوستانش هستند و او حاضر نیست آنها را با تمام دنیا عوض کند. او در کنار این گوسفندها خوشحال است و به آنها عادت کرده است. خانم دانسمور 20 ساله این گوسفندها را به پیشنهاد پدرش که یک مرد 65 ساله است از یک مزرعه دار خریداری کرده است.او میگوید تا کنون حدود 1800 پوند برای این گوسفندها هزینه کرده است.
 

ایده جالب و منحصر بفرد دختری جذاب در دنیا +عکس
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان