مسخره و احمقانه ترین اقدام زنی در جهان + عکس

مسخره و احمقانه ترین اقدام زنی در جهان + عکس
شاید یکی از مسخره ترین کارهای این جهان پهناور اقدام بعضی از انسان ها برای نام آور شدن باشد . این خانم 37 ساله امریکایی ساکن سانفراسیسکو دوستان خود را دعوت کرد تا در مراسم ازدواج او در شهر پاریس حضور یابند و شاهد پیوند زناشویی او با یک کوه آهنی باشند.
 
به گزارش نازوب لین بانو که قهرمان تیر اندازی با کمان بوده است سابقاً شیفته تیر و کمان خود و حالا عاشق و شیدای برج ایفل گشته در حدی که نام خانوادگی ایفل را بعد از مراسم ازدواج برای خود مشخص کرده است.
 

مسخره و احمقانه ترین اقدام زنی در جهان + عکس
 

مسخره و احمقانه ترین اقدام زنی در جهان + عکس
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان