laghari

زیبا و شایسته ترین دختر امریکا در سال 1945+ عکس

زیبا و شایسته ترین دختر امریکا در سال 1945+ عکس
همیشه زیبایی و تناسب اندام جزو فاکتورهای اصلی هر کشوری بوده، اما به لحاظ تفاوت در فرهنگهای مختلف، موارد بعدی بسته به فرهنگ آن کشور تعیین شده و سرانجام فردی که دارای بیشترین ویزگی های مورد نظر باشد، به عنوان شایسته ترین دختر سال برگزیده میشود.
 
  
این انتخاب و برگزیدن، به حال تعلق نداشته و جزو قدیمی ترین فستیوال ها و مسابقاتی است که همه ساله برگزار می شود. نازوب: بس میرسون، ( Bess Myerson ) نام دختری است که در سال 1945 به عنوان برترین دختر قاره آمریکا انتخاب شد.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان