falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

راز اعداد ( 4 8 15 16 23 42 ) در سریال لاست

مجموعه : فرهنگ و هنر
راز اعداد ( 4 8 15 16 23 42 ) در سریال لاست
طرفداران و کسانی که سریال لاست را دیده اند بدانید راز این اعداد در چه بود. که این اعداد ( 4 8 15 16 23 42 ) یکی از مهم ترین موضوعات سریال لاست.

این شماره‌ها را اولین بار در اپیزود «اعداد» فصل یک دیدیم، زمانیکه این عددها باعث شدند هارلی در مسابقه لاتاری تبدیل به یک مولتی میلیونر شود! خود هارلی هم اولین بار این عددها را از لئونارد در بیمارستان روانی شنیده بود. به خاطر بدشانسی هایی که هارلی بعد از برنده شدن در لاتاری تجربه کرد، این شماره‌ها را نفرین شده می‌دانست. بعد از دیدن این عددها در نوشته‌های دانیل، هارلی  به دنبالش رفت  و دانیل برایش تعریف کرد که یک پیغامی که این اعداد را تکرار می‌کرده آنها را به جزیره کشانده و او هم معتقد بود عددها نفرین شده‌اند.

خطوط هیروگلیف در شمارشگر معکوس ایستگاه قو

در بخش آخر فصل اول «مهاجرت، قسمت 2» هارلی این شماره‌ها را روی دریچه قو دید. فصل دوم در اپیزود «سرگردان» فهمید که این عددها کدی است که باید هر 108 دقیقه در یک کامپیوتر درون ایستگاه قو وارد شود (4+8+15+16+23+42=108). وارد کردن این اعداد دوباره شمارشگر را به حالت اول و 108 دقیقه برمی‌گرداند. اگر اپراتور به موقع دگمه را فشار نمی‌داد، شمارشگر شروع می‌کرد به نشان دادن یک سری شکل‌های هیروگلیف؛ ولی در طی این مدت هنوز هم امکان فشار دادن دگمه و بازگشتن شمارشگر به حالت 108 دقیقه وجود داشت.

در این عملیات قرار بر این بود که هر 540 روز کارکنان ایستگاه قو جایشان را عوض کنند (یعنی 108 × 5) و به این معنی بود که هر نفر باید 7200 بار اعداد را وارد کند.

در فصل چهارم اپیزود «مردگان محرز» اخبار تلویزیون که بازمانده های هواپیمای اوشینگ را نشان می داد، عنوان کرد که تمام  324 نفر کارکنان و مسافرین مرده اند! (108 × 3 = 324)

کارگر سازنده ایستگاه قو این اعداد را به عنوان «شماره سریال» بر روی درپوش دریچه نمایش می‌داد. کارگر دیگر به خاطر اینکه کاغذش لک شده بود نمی‌توانست به راحتی شماره‌های آخر را بخواند.

در لاست می‌فهمیم که این شش عدد عنصر اصلی معادله والنزتی (یک فرمول ریاضی که برای پیشگویی کردن سرانجام بشریت طراحی شده) هستند. درواقع گفته شده که این اعداد نشان دهنده فاکتورهای محیطی و انسانی در معادلاتند (فرمهای شمارشی مشخص) البته معنی دقیق آنها قطعی نیست. یکی از اهداف ابتکار دارما این بود که فاکتورهایی که منجر به مرگ و نابود شدن بشریت می‌شود را تغییر دهد، که با تغییر و دگرگونی حداقل یکی از فاکتورهای محیطی/ انسانی نشان داده می‌شود: برای مثال در « اعداد». باهمه این احوال در تمام این سال‌های تحقیق ابتکار دارما در رسیدن به این اهدافش شسکت خورد و علی رغم تحقیقات زیاد  و دستکاری در قانون معادلات، همیشه نتیجه نهایی همین اعداد بودند.

اولین بار اعداد کجا استفاده شدند؟

* در بیمارستان روانی لئونارد درموردش صحبت کرد؛ او هم این اعداد را از سام تومی وقتی که با همدیگر در یک کشتی جنگی دراقیانوس کبیر بودند شنیده بود.

* هارلی از آنها در مسابقه لاتاری استفاده کرده و برنده شد.

* پیغامی شامل این اعداد دانیل را به جزیره کشاند.

* این اعداد همراه با یک فرمول ریاضی هفت بار در نوشته‌های دانیل تکرار شده بود (اپیزود اعداد)

* روی ورودی دریچه ایستگاه قو (مهاجرت، قسمت 2)

* روی در منفجر شده ایستگاه قو (اپیزود Lockdown)

* اعدادی که به کامپیوتر ایستگاه قو وارد می‌شد. ( اپیزود سرگردان)

* روی داروهایی که دزموند به بازویش تزریق می‌کرد (مرد دانش، مرد ایمان) و (آشنایی)

* روی شیشه‌های دارویی که در ایستگاه پزشکی به کلیر تزریق می‌شد. (مرخصی زایمان)

* وقتی ماشین هارلی خراب شد، کیلومتر شمار (کیلومتر بر ساعت) از عدد 16 به 15 به 8 و بالاخره روی4 رفت. روی داشبورد هم درجه حرارت 23 سلسیوس و مسافت سنج هم 42 کیلومتر را نشان داد. (مهاجرت، قسمت2)

* وقتی هارلی 6 نفر از بازیکنان دختر تیم فوتبال را به فرودگاه برگرداند، روی اونیفرم هر کدامشان یکی از شماره‌ها نقش بسته بود (مهاجرت، قسمت2)

* بعضی جاها روی خرگوشهای سفید جزیره نوشته شده بود.

* شماره ماشین پلیس LAPD.

* مسافت طی شده کامارو تعمیر شده هارلی این اعداد را نشان می‌داد، که این موضوع باعث شد هارلی از مهمانی تولدش فرار کند (هیچ جا خونه آدم نمی‌شه، قسمت 1).

* روی عصای اکو این اعداد حک شده بود.

* شماره دادگاه کیت 4815162342 بود (Eggtown)

مفاهیم

دیوید فاری (یکی از نویسنده‌های فصل 1 و هم تهیه کننده اجرایی) در مورد چگونگی پیدایش عددها توضیح داد: «وقتی من شروع به نوشتن اپیزود «اعداد» کردم، درنظر داشتم که که از اعدادی استفاده کنم که قبلا در فیلم نشان داده شده بود… مثلا 4(تعداد سالهایی که لاک روی ویلچر بود) 8و 15 (شماره 815 هواپیما) و غیره» و  اینها تبدیل به ایده نابی شد تا اعدادی را در فیلم بگنجانند که برای جی.جی آبرامز نیز بسیار مهم بود.

ارجاع به مذهب

پروژه ایستگاه قو برای ابتکار دارما ساخته شده بود. خود کلمه دارما به معنی «وظیفه اخلاقی» می‌باشد و عدد 108 عدد بسیار مهمی در اساطیر هندو و بودایی به شمار می‌آید. تعداد زیادی از بوداییان تعداد گناهان (یا ناپاکی) نوع بشر را 108 می‌دانند. و دلیل این نظریه این است که در جشن‌های سال تو مثلا در ژاپن  یک زنگ 108بار نواخته می‌شود و یا  تسبیح های عبادت کنندگان بودایی 108 مهره دارد…  همچنین گفته می‌شود که در آیین هندو خدا 108 اسم دارد.

در فرهنگ چین باستان نیز، 108 عدد خوش شانسی و خوش یمنی است، که این عدد از «108 قهرمان» (یا «108 ژنرال» یا «108 راهزن») گرفته شده است؛ اینها هسته‌های اصلی شورش ایالت شاندانگ در هزار سال پیش بودند.        

بیوگرافی هنرمندان