moharam

آینه‌ای که دمای بدن انسان را می سنجد

آینه‌ای که دمای بدن انسان را می سنجد

بخوانید تا بیشتر از این دنیای تکنولوژی سر دربیاورید… هر چند به همان اندازه که ما خوشتیپیم شما هم هستید اما همه ی ما بعضی مواقع از خیره شدن در آینه خسته  می شویم. البته صرف نظر از مواقعی که آینه شباهت ما را به “شان کانری” جوان (ستاره چندین فیلم جیمز باند) یادآور می شود.

در واقع یک آینه ی استاندارد بیشتر از این را هم انجام نمی دهد اما “آینه ی حرارتی” داستان دیگری دارد. این ابزار توسط شرکت الکترونیک ژاپنی NEC/Avio طراحی شده است.

این وسیله برای اندازه گیری دمای بدن شخصی که در آن نگاه می کند بدون تماس فیزیکی و از فاصله ی تا ۳۰ سانتی متری(حدود ۱ فوت) از یک سنسور اینفرارد استفاده می کند. میزان دما بر سطح آینه نشان داده می شود و اگر اشخاص بیننده تب داشته باشند صدای هشداری نیز شنیده می شود و در مواقعی که از آن استفاده نمی شود تاریخ، ساعت، رطوبت و دمای محیط را نمایش می دهد.

این “آینه‌ی حرارتی” در دو مدل و با قیمت های ۹۸ و ۱۲۰ ین(۱٫۱۸ و ۱٫۴۴ دلار ) در دسترس می باشد.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان