moharam

شناسایی فرد دروغگو با دست خطش

شناسایی فرد دروغگو با دست خطش
به گزارش سایت نازوب محققان شیوه‌ای جدید ارائه کرده‌اند که با تعیین خصوصیات فیزیکی دست خط افراد و تغییرات ایجاد شده در حین گفتن دروغ در این خصوصیات، می‌تواند به عنوان ابزاری قوی جایگزین سیستمهای دروغ سنج کنونی شود.
برای سالها متخصصان در تلاش بودند با رمزگشایی از خصوصیات دست خط ویژگی های شخصیتی افراد را ردیابی کرده و در برخی موارد جنایی درباره بیگناهی آنها قضاوت کنند.
با وجود اینکه این علم در حال خارج شدن از محدوده علمی بود، محققان اکنون دریافته اند که با کمک ابزارهای رایانه‌ای می توان به شکلی موثر خصوصیات دست خط افراد را تعیین کرد.
محققان از صفحه‌ای رایانه‌ای (Tablet) برای اندازه گیری خصوصیات فیزیکی دست خط فرد مورد آزمایش استفاده کردند، خصوصیاتی که کنترل آگاهانه آن برای فرد بسیار مشکل خواهد بود. مدت زمان قرار گرفتن خودکار بر روی کاغذ نسبت به معلق بودن خودکار در هوا، وسعت و طول هر یک از حروف نوشته شده و فشاری که برای نوشتن به سطح وارد می‌شود از جمله این خصوصیات فیزیکی هستند.
نتایج نشان داد این خصوصیات فیزیکی در هنگامی که فرد در حال نوشتن مطالب یا اعترافات دروغین است نسبت به زمانی که در حال نوشت حقیقت است تغییر می‌کند.
محققان معتقدند از این شیوه جدید می‌توان به عنوان ابزار قدرتمند و دقیق به عنوان جایگزینی برای سیستم‌های دروغ سنج رایج مانند پلی گرافها استفاده کرد تا بتوان با دقت بالاتر مدارکی را برای استناد قانونی ارائه کرد. بر اساس گزارش ساینس دیلی، سیستم‌های پلی گراف معمولا در نتیجه واقعی اختلال ایجاد کرده و نتیجه قابل اطمینانی ارائه نمی کنند اما ابزار شناسایی دست خط می‌تواند به جای شیوه‌های رایج کلامی دقت چنین تحقیقاتی را تا حدی چشمگیر افزایش دهند.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان