moharam

طنز، خوب کار کردن سمت چپ مغز

طنز، خوب کار کردن سمت چپ مغز

 

به این تست جالب جواب بدید

جاهای خالی رو با چه اعدادی باید پر کرد؟
 10, 20, ….., 15, 1000, ……, 16

 عجله نکنید!
کمی‌فکر کنید، سوال زیاد مشکلی نیست ولی اگر قادر به حل این سوال باشید
نشان فعالیت خوب سمت راست مغز شماست!
برای دیدن جواب صحیح بروید پایین.
 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 10, 20, 3, 15, 1000, 60, 16

 ده بیست سه پونزده، هزار و شصت و شونزه!!

راستی اون قضیه‌ی سمت راست مغز رو هم جدی نگیرید!

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان