moharam

خطرناک ترین و ناجوانمردانه ترین سلاح امریکا 18 +

خطرناک ترین و ناجوانمردانه ترین سلاح امریکا 18 +
یکی از خطرناک ترین سلاح های امریکا عامل نارنجی تسلیحات نامتعارف امریکا است که آمریکایی‌ها از آن در جنگ ویتنام استفاده کردند.
به تصویر کشیدن اثرات این ماده بر روی انسان و همچنین نوزادان متولد شده از زنان در معرض قرار گرفته دشوار است.
به گزراش سایت نازوب کمپانی Dow Chemical بعد از دریافت بودجه‌ای برای تولید این عامل با ارتش آمریکا در مورد آزمایش آن بر روی انسان همکاری کرد.

 

خطرناک ترین و ناجوانمردانه ترین سلاح امریکا 18 +
 
تاثیر عامل نارنجی بر بدن یک سرباز ویتنامی

 

دکتر کلیگمن (Dr. Albert Kligman) در یک سری آزمایش دیوکسیدین که ماده اصلی این عامل است را به بدن زندانیان تزریق و اثرات آن را مطالعه کرد.
بدیهی است با دیدن تصاویر مربوط به ویتنامی‌هایی که تحت تاثیر این ماده بوده‌اند آشکار خواهد بود که تزریق این ماده خطرناک به بدن زندانیان چه بلایی بر سر آن‌ها آورده است.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان