آیا شما هم جرات این مرد را دارید؟!!

آیا شما هم جرات این مرد را دارید؟!!
آقای Milo که اصلیتی صربستانی دارد و هم اکنون مقیم اتریش است . وی که ۲۶ ساله است دست راست خود را از دست داده و به صورت داوطلبانه آمادگی خود را برای جایگزینی دست bionic) که توسط سیگنالهای عصبی مغز کنترل می شود ) به جای دست واقعی خود اعلام کرده است.
 
مثل اینکه تصمیم خود را جدی جدی گرفته است و از دست راست خود خسته شده  . دستی که ۱۰ سال پیش در یک حادثه رانندگی با موتور سیکلت از کار افتاد و به عنوان یک عضو اضافه محسوب می شد.
این دومین جراحی داوطلبانه برای قطع دست توسط پروفسور اسکار آزمن است در شهر وین اتریش است . قبلا دست راست میلو تحت عمل پیوند قرار گرفته اما به گفته میلو ، او ده سال است که با این دست سر کرده و مطمئن است که درست شدنی نیست ، پس تنها راه بهبود قطع آن و جایگزینی آن با یک دست مصنوعی هوشمند است.
شما در چنین شرایطی دست اصلی خود را داوطلبانه از دست می دهید؟!

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان