laghari

هدیه منحصربه فرد مردی به همسرش +عکس

هدیه منحصربه فرد مردی به همسرش +عکس
مردی به نام متعهد کن میرز در مورد روش هدیه دادن منحصر به فردش میگوید : این حرکت از سال 1979 آغاز شده است از سالی که با والری ازدواج کردم.
به گزارش نازوب این مرد 71 ساله که یک رمان نویس هم هست در هر سال 1 پیام روی کارت نوشته و همان کارت را به همسرش داده است. او در دهه 70 میلادی طراح کارت بوده و 10 سال به این شغل ادامه داده است.
 
 
 
وی میگوید در سال 1979 اولین کارت را به همسرم دادم و بعد هدیه بعدی در سال 80 و چون حس کردم این کار جالبی است آن را هرسال ادامه دادم. وی اضافه کرده: دوست دارم همسر رومانتیکی باشم. او تا کنون 16 رمان رومانتیک منتشر کرده استکه در دهه های 40 و50 به چاپ رسیده اند.
 
 
 
والری 63 ساله همسر این مرد میگوید: من این کارت را دوست دارم. این کارت بعد از این همه سال برای من معنای خاصی دارد هنوز هم شرایط خوبی دارد. همیشه سعی میکنم آن را در جای مطمئنی حفظ کنم تا سالهای بعد. همسرم مرد رومانتیکی است و من فکر میکنم رمز یک ازدواج موفق و طولانی دوست بودن زن و مرد است.

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان