falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

فروش دختری به عنوان برده جنسی توسط والدینش!!

مجموعه : اخبار
فروش دختری به عنوان برده جنسی توسط والدینش!!
ک پدر و مادر بریتانیایی متهم به فروش دختر 11 ساله خود به عنوان یک برده جنسی هستند. این خانواده متهم هستند که دختر خود را به یک پیرمرد 76 ساله به عنوان یک برده جنسی فروخته و در ازای هر بار رابطه از او 12 پوند گرفته اند.
 
به گزارش ایران ناز او می گوید زمانی که برای اولین بار توسط والدین خود فروخته شد تنها 11 سال داشت و آن زمان 12 پوند بابت فروش او از یک مرد 76 ساله گرفته شده است. پلیس این والدین سنگدل را دستگیر کرده است و آنها تایید کردند 5 سال پیش فرزند خود را در ازای دریافت پول نقد به اشخاصی فروخته اند.
 
آنها عنوان کردند مادر این دختر هر بار دختر خود را به محلی که خریداران عنوان میکردند میبرده و مبالغی بین 12 تا 16 پوند دریافت میکرده است. آنها هر بار این دختر را بعد از اتمام کار در اتاقی زندانی میکردند و تا فروش بعدی او را در آنجا نگه میداشتند.

گزارشات میگوید پدر و مادر این دختر مظنون به فساد، تجاوز جنسی، و تحریک دخترشان به فرار از خانه هستندپیرمرد متجاوز که گفته میشود به دلیل کهولت سن شرایط جسمانی مناسبی ندارد به دادگاه خوانده شده و مجرم شناخته شد . تا کنون درارتباط با این پرونده افراد زیادی بازداشت شده اند  که تعدادی از آنها به قید وثیقه آزاد شده اند.


بیوگرافی هنرمندان