laghari

شوکه شدن همه از زن برهنه ای در مترو! (عکس)

مجموعه : جالب ترین ها
شوکه شدن همه از زن برهنه ای در مترو! (عکس)

زن کاملا برهنه ای که وین اتریش را بهم ریخت.

 

شوکه شدن از اقدامات عجیب و مبهم برخی از انسان های روی زمین. دلیل و انگیزه ی این افراد که ناگهان دست به اقدامات غیر معقول می زنند چیست را روانشاسان و روانپزشکان باید پاسخگو باشند!

ماجرای زن برهنه ای در مترو

مسافران یکی از خطوط متروی شهر وین اتریش شاهد حضور زنی کاملا برهنه بودند که جز یک جفت پوتین چرمی چیز دیگری به تن نداشت.

چیزی که بسیار عجیب به نظر می رسد این است که: در سرمای تند اتریش این زن چگونه با حالتی بسیار عادی و برهنه در شهر پرسه می زند!

 

شوکه شدن همه از زن برهنه ای در مترو! (عکس)

 

به گزارش نازوب مسافران هنگامی که این زن برهنه را دیدند که وارد مترو شد و در چند قدمی آنها در وسط واگن ایستاد شوکه شدند.

مردم داخل مترو انگیزه و هدف این زن را نفهمیدند و تنها بهت زده به او نگاه می کردند. این زن هیچ واکنشی به کسانی که از او عکس و فیلم میگرفتند نشان نداد و به نظر نمیرسید از این جریان ناراحت شده باشد.

او بدون اینکه با کسی صحبتی داشته باشد و یا کلمه ای حرف بزند و یا حتی واکنشی به حرفها و حرکات اطرافیان داشته باشد چند ایستگاه بعد از واگن پیاده شد.

در حال حاضر با پخش شدن تصاویر این زن مسئولان مترو و پلیس شهر وین در صدد یافتن وی و یا دانستن هویتش هستند.

یک نشریه اعلام کرده است این زن خودش را معرفی کرده و علت این کار عجیبش را توضیح داده است اما به نظر میرسد این حرف تنها یک شایعه باشد. 

 

شوکه شدن همه از زن برهنه ای در مترو! (عکس)

یک شاهد میگوید: من نمیتوانم باور کنم که یک زن با این وضعیت در یک مکان عمومی دیده شود. با دیدن او واقعا حیرت زده شدم. او حتی در مقابل عکس گرفتن دیگران عکس العملی نشان نداد و در واقع میتوان گفت جلوی دوربین ها ژست هم میگرفت.

برخی معقتد هستند شاید او مصرف کننده الکل بوده و با زیاده روی مشروبات الکی چنین اقدامی کرده است و نسبت به واکنش عموم مردم هم بی تفاوت بود.

بیشتر شاهدان این صحنه، علاوه بر شوکه شدن نگران این زن بودند که در سرمای اطریش برهنه در خیابانها حضور پیدا کرده بود.

به هرحال تا کنون نام و نشانی از این زن پیدا نشده است  و حضور او هنوز همانند یک معمای حل نشده ذهن اکثر مردم پایتخت اطریش را به خود مشغول کرده است.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان