ramazan
ramazan

آموزش فعال سازی چاکرای سوم

آموزش فعال سازی چاکرای سوم
ناز وب، چگونه بفهمید كه چاكرای سوم عملکردش مناسب است : اگر این چاكرا هماهنگ كار كند شما میتوانید خود را كاملا باور كنید و هم چنین به احساس دیگران و ویژگی های شخصیتی آنها احترام بگذارید.

وقتی چاكرای سوم درست كار نكند میخواهید همه چیز طبق خواسته های شما انجام شود، دوست دارید دنیای درون و بیرون را كنترل كنید با این وجود از درون ناآرام و ناراضی هستید ، كم كاری چاكرای سوم شما را مأیوس و ناامید میكند.

اگر طرز خوابیدن شما به پشت و حدود 8 – 7 ساعت باشد جاكرای سوم شما فعال میباشد.

فعال کردن چاکرای سوم : رنگ طلایی نور خورشید خصوصیات چاكرای سوم شما را تقویت میكند ؛ تماشای مزرعه ای از گندم های رسیده در زیر نور خورشید نیز چنین اثری دارد ؛ برای رهایی از غم به گل آفتابگردان نگاه كنید.

رنگ درمانی چاکرای سوم : رنگ زرد روشن چاكرای سوم را فعال میكند، به افكار و اعصاب نیرو میدهد و حتی ممكن است ارتباط با دیگران را افزایش دهد ، احساس خستگی درونی با رنگ زرد برطرف شده و باعث فعال شدن و تحرك میشود.

رایحه درمانی چاکرای سوم : روغن اسطوخودوس چاكرای سوم را متعادل ساخته و اثر آرام بخش بر روی بیقراری این چاكرا دارد ، اگر با روغن فشرده رزماری محل چاكرای خورشیدی یا همان چاكرای سوم را ماساژ دهید و رایحه تند رزماری را استنشاق كنید اثر محرك آن باعث میشود كه میل به كار و فعالیت در شما افزایش یابد.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان