وحشتناک ترین تومور 7 کیلویی صورت در قرن (عکس 18-)

وحشتناک ترین تومور 7 کیلویی صورت در قرن (عکس 18-)

جراحی وحشتناک ترین تومور جهان

 

تومور 7 کیلیویی مردی اهل ماداگاسکار زمانی شروع به رشد کرد که او 20 ساله بود و با برجستگی روی گونه ی چپ او خود را نشان داد و کم کم به سمت گردن مرد رشد کرد و سرانجام تبدیل به یک تومور غول پیکر شد.

 

وحشتناک ترین تومور 7 کیلویی صورت در قرن (عکس 18-)

40 سال بود که سامبانی با این تومور بزرگ زندگی می کرد. توموری که دو برابر وزن سر او را داشت اما بعد از سه روز آزمایش و عکس برداری و آماده سازی برای جراحی زیر تیغ رفت و به مدت 12 ساعت در اتاق عمل ماند تا از شر این تومور نجات یابد.

وحشتناک ترین تومور 7 کیلویی صورت در قرن (عکس 18-)

به گزارش نازوب، این مرد توسط گروه پزشکی که به طور خیر خواهانه در کشتی به نام کشتی مهربانی فعالیت می کنند مورد عمل جراحی قرار گرفت . پزشکان جراح دوبرابر زمان پیش بینی شده در اتاق عمل ماندند و بعد از یک جراحی سخت و طولانی این تومور 7.46 کیلوگرمی را از گردن او خارج کردند.

وحشتناک ترین تومور 7 کیلویی صورت در قرن (عکس 18-)

وحشتناک ترین تومور 7 کیلویی صورت در قرن (عکس 18-)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان