عکس های دیدنی کشف سرزمین تاریخی زیرزمین!!

عکس های دیدنی کشف سرزمین تاریخی زیرزمین!!
شهری زیر زمینی و تاریخی «مطماطه» در تونس در حفره بزرگی در زمین بنا شده و اطراف آن را غارهایی فراگرفته است که ساکنان این شهر از آن به عنوان اتاق‌هایی برای استراحت خود استفاده می‌کردند. به گزارش نازوب به تازگی شهری زیر زمینی – تاریخی در تونس به نام «مطماطه» کشف شده است. این شهر در جنوب غربی شهر قابس در استان قابس کشف شد است.

این شهر در حفره بزرگی در زمین بنا شده است و اطراف آن را غارهایی فراگرفته است که ساکنان این شهر از آن به عنوان اتاق‌هایی برای استراحت و برآوردن دیگر نیازهای معیشتی خود استفاده می‌کردند. همچنین خانه‌های این شهر زیر زمینی توسط تونل‌ها به هم مرتبط می‌شوند.شهر زیر زمینی مطماطه در 450 کیلومتری شهر تونس پایتخت تونس قرار دارد. 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان