زیبایی بی نظیر که هوش از سرتان می رود! (تصویری)

زیبایی بی نظیر که هوش از سرتان می رود! (تصویری)
فراد شجاع و نترس همه جا هستند، حتی در میان کوه های مرتفع نروژ،مکانی که انسان به سختی بر ان قدم می نهد.
به گزارش نازوب، این عکس توسط عکاسی بریتانیایی گرفته شده است که پس از 5 ساعت پیاده روی برای عکاسی از چشم انداز گسترده از Fjords نروژ پیاده روی و کوهپیمایی کرد تا سرانجام خود را به این مکان رسانید.

 

زیبایی بی نظیر که هوش از سرتان می رود! (تصویری)
 
 اما در کمال تعجب مردی تنها را در دوردستها مشاهده کرد که بر لبه صخره ای ایستاده و در حال تماشای منظره پائین است.این عکاس می گوید، ارتفاع مکانی که مرد ایستاده بود بیش از 3000 متر بود ولی او بی پروا در حال نظاره منطقه زیر پایش بود.
براستی که دیدن چنین صحنه بی نظیری از نقاشی خداوند، هوش را از سر می پراند

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان