تی شرتی که عمراً کثیف نمی شود!!!

تی شرتی که عمراً کثیف نمی شود!!!
به گزارش نازوب، محققان پوشش فوق سبکی ابداع کرده‌اند که می‌تواند الکل، قهوه، روغن و حتی بنزین را از خود دفع کند.  نازوب ، محققان این پوشش را بر روی پارچه می‌کشند تا تقریبا هر چیزی را که بر روی آن ریخته می‌شود، دفع کند.
این پوشش منحصر به فرد که از 95 درصد هوا تشکیل شده است، می‌تواند همه چیز از قهوه و الکل گرفته تا روغن و حتی اسید را دفع نماید.
این پوشش آن قدر سبک است که می‌توان از آن برای بافت پارچه‌های قابل تنفس به منظور محافظت از سربازان در میدان جنگ استفاده کرد.
محققان دانشگاه میشیگان می‌گویند: این پوشش نانویی دست کم از 95 درصد هوا تشکیل شده است.
علاوه بر پارچه‌هایی که در برابر لکه فوق‌العاده مقاوم هستند، این پوشش می‌تواند به بافت پارچه‌های قابل تنفسی منجر شود که از سربازان و دانشمندان در برابر مواد شیمیایی محافظت کند.
قطرات حلال‌هایی که معمولا تی‌شرت و یا پوست بدن را از بین می‌برند، در زمان تماس با این سطح جدید پس زده می‌شوند.
این تحقیق در نشریه مجله Journal of the American Chemical Society منتشر شده است.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان