گرانترین خودروهای وارداتی جدول

مجموعه : اخبار
گرانترین خودروهای وارداتی جدول
با احتساب 33 دستگاه خودری سواری لوکس بالای 100 هزار دلاری که در اسفندماه سال 91 به کشور وارد شده، تعداد اعضای باشگاه 100 هزار دلاری ها در سال 91 بالغ بر 588 دستگاه اضافه شده است.

آمار گمرک ایران نشان می دهد در اسفندماه سال 91 در جمع خودروهای بالای 100 هزار دلاری هفت دستگاه مرسدس بنز، هفت دستگاه مازراتی و 19 دستگاه پورشه به کشور وارد شده که سرجمع ارزش این خودروهای سواری بالغ بر 4 میلیون دلار بوده است.

نکته جالب آنکه شش دستگاه از خودروهای بنز وارد شده در اسفند ماه با ارز 1226 تومانی به کشور وارد شده است، که احتمالا این خودروها در زمانی که ممنوعیتی برای تخصیص ارز 1226 تومانی به واردات خودرو وجود نداشته ثبت سفارش شده اند و در نهایت در اسفندها از گمرکات کشور عبور و وارد بازار شده اند.

در طول سال 91 بالغ بر 588 دستگاه خودروی بالای 100 هزار دلار به کشور وارد شده که جمع ارزش این خودروها معادل 85 میلیون دلار بوده است.

 
 
گرانترین خودروهای وارداتی در اسفند سال 1391
نوع خودروتعدادقیمت محمولهقیمت هر دستگاهنرخ برابری دلار
میلیون توماندلارمیلیون توماندلار
 پورشه پانامراتوربومدل 2012ساخت 20121515201,232515201,2322561
 مرسدس بنزSL500سیلندر4700cc قهوه ای متالیک1206168,190206168,1901226
 مرسدس بنزSL500 مدل وساخت 2012رنگ مشکی 5000CC1202164,454202164,4541226
 مرسدس بنزSL500مدل وساخت 2012رنگ سفید5000CC1202164,454202164,4541226
 مرسدس بنزSL500مدل وساخت 2012رنگ سفیدحجم 5000CC1202164,454202164,4541226
 مرسدس بنزSL500 مدل وساخت 2012رنگ مشکی 5000CC1202164,454202164,4541226
 مرسدس بنزSL500مدل وساخت 2012رنگ سفیدحجم 5000CC1202164,454202164,4541226
 مرسدس بنزSL500 مدل 2013 سال ساخت 2012تودوزی چرم1396161,688396161,6882448
 پورشه کاین توربومدل 2013 سال ساخت 2012رنگ سفید1381156,699381156,6992429
 پورشه پانامراS4 رنگ مشکی دنده اتومات1372151,321372151,3212459
 مازاراتی گرنکابریواسپرت مدل 20131371151,016371151,0162456
 مازراتی گرنکابریواسپرت مدل 201241,485603,947371150,9872459
 مازراتی کواتروپورته اسپرت GTSمدل 20132707287,567354143,7832459
 دو دستگاه 911، یک دستگاه کاین، یک دستگاه پانامراتوربو، یک دستگاه پانامراS451,704694,751341138,9502453
 پورشه کاین اس -کاین توربو-سال ساخت 201251,694690,889339138,1782452
 سه دستگاه پورشه کاین S و دو دستگاه کاین توربومدل 201351,469599,166294119,8332451
 پورشه پانامرا-مدل 2013 ساخت 2012رنگ بژمتالیک1291119,771291119,7712429
جمع:3310,5994,808,505
منبع: گمرک ایران 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان