laghari

تنفر مشهورترین زن جهان از خانم ها ! + عکس

تنفر مشهورترین زن جهان از خانم ها ! + عکس
این بازیگر و برنده اسکار که همراه همسرش از شش فرزند با نامهای مدوکس ۱۰ ساله ، پکس ۸ ساله ، زهرا ۶ ساله ، شیلو ۵ ساله و ناکس و ویوین سه ساله نگهداری می کند، قبول دارد که خیلی اجتماعی و خونگرم نیست و ترجیح می دهد به جای اینکه بیرون برود و با افراد دیگر معاشرت کند، در خانه بماند و همراه خانواده اش باشد. او گفت:”اگر دقت کرده باشید من در فیلمها با هیچ زنی دوست نیستم .
اگر راستش را بخواهید در زندگی واقعی نیز با زنهای زیادی ارتباط ندارم و دوست نیستم و بیشتر اوقات ترجیح می دهم در خانه بمانم. من خیلی اجتماعی نیستم وزیاد با زنها معاشرت نمی کنم .”
“بیشتر ترجیح می دهم با اعضای خانواده ام معاشرت و صحبت کنم. اغلب با براد صحبت می کنم … نمی دانم چرا اما دوستان زیادی ندارم که بتوانم با آنها صحبت کنم . در واقع براد تنها هم صحبت من است.”

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان