پوشش جالب زنان ایرانی در 100 سال قبل/ تصاویر

پوشش جالب زنان ایرانی در 100 سال قبل/ تصاویر
 
100 سال پیش یعنی در دوران آخرین شاه قاجاری (محمدعلی شاه) پوشش مردان ایرانی کت های بلند با شلوار گشاد و دستاری بود که به کمر می بستند و زنان دوره قاجار هم با چادر و روبنده و پیراهن و شلوار در خیابان حاضر میشدند.
 
در این تصویر که در گوشه سمت چپ آن کلمه اصفهان و عنوان عکاسخانه به چشم می خورد، دو مرد اصفهانی در پوشش قاجاری شان دیده میشوند. به گزارش نازوب لباس مردان اصفهان در آن زمان از یك شلوار مشكی گشاد، پیراهن سفید یقه ساده دكمه دوبل با آستین های گشاد، یك جلیقه كوتاه مشكی و یك كلاه تشكیل میشد. آنها در زمستان یك قبای بلند ساده بر روی لباس اصلی می پویشیدند كه با شال ابریشمی دور كمر بسته میشده است.
 
 
 
پوشش یک خانواده ایرانی در دوران قاجار
 
 
زنان با چادر و رو بنده و شلوار در مجامع عمومی حاضر می شدند
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان