عکس های دیدنی و شگفت انگیز زایمان عقرب!

عکس های دیدنی و شگفت انگیز زایمان عقرب!
تصاویری از عقرب و زایمان سیار عجیبش!!
 
پشت عقرب شکافته می‌شود تا بچه ها از آن خارج شوند
 
روز دوم: هم بچه ها در حال خارج شدن هستند
 
روز سوم: خروج بچه ها ادامه دارد
 
روز چهارم: بچه ها خارج میشوند و پراکنده میگردند
 
روز پنجم: آخرین روز خروج
 
سلامت بچه ها و مادر همچنان پابرجاست، بخشی از قدرت خدا در اینجا نمایان میشود، بعد از پایان یافتن وضع حمل، پشت عقرب همانند روز اول بر میگردد و درست میشود.
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان