حمله به دفتر ارشاد

مجموعه : اخبار
حمله به دفتر ارشاد
حمله به دفتر ارشاد اخوان‌المسلمین
نازوب، در نتیجه درگیری بین موافقان و مخالفان مرسی در مقابل مقر حزب آزادی و عدالت در شهر حوش عیسی در استان البحیره، 75 نفر زخمی شدند.

در روستای البرلس در بلطیم از استان کفرالشیخ نیز معترضان به مقر حزب‌ آزادی و عدالت یورش برده و تمامی محتویات آن را تخریب کردند.

یورش معترضان پس از آن رخ داد که همسر یکی از اعضای اخوان‌المسلمین از بالای ساختمان به روی یکی از معترضان که در حال بالا رفتن از مقر این حزب بود، آب جوش ریخت که در نتیجه آن دو نفر دچار سوختگی شدند و پس از آن معترضان به مقر این حزب یورش بردند.

از سوی دیگر منابع خبری گزارش دادند که درگیری بین افراد ناشناس و تعدادی از جوانان جماعت اخوان‌المسلمین در مقابل مقر دفتر ارشاد اخوان‌المسلمین در المقطم رخ داده است و افراد ناشناس به سمت ساختمان کوکتل مولوتف پرتاب می‌کنند که باعث شکسته شدن شیشه‌های ساختمان شده است.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان