سلفی پرحاشیه فردوسی پور و رامبد جوان در خندوانه

سلفی پرحاشیه فردوسی پور و رامبد جوان در خندوانه

رامبد جوان بالاخره توانست پای عادل فردوسی پور را به خندوانه باز کند او در برنامه طنز خندوانه خطاب به همه گفت ماهی لیز تر از عادل فردوسی پور وجود ندارد!!

Young Ramdden finally managed to make Adam Ferdowsipour’s feet funny. He said in a funny humorous program, there is no more fish than Adel Ferdosipour !!

 

عادل فردوسی پور دست برادرش را گرفت و با او و چند نفر از بچه های سایت و البته برنامه 90 به خندوانه رفتند.

عادل فردوسی پور برای رفتن به برنامه پر بیننده رامبد جوان، با بردارش رفت.

او که بعد از برنامه می گفت:« خیلی چسبید، جناب خان کلی سئوال فوتبالی خفن و باحال از من پرسیده و حسابی خوب بوده.»

در این برنامه برادر کوچکترش را هم به همراه خود برد.امیر برادر کوچک عادل که می گفتند چند سالی را آلمان زندگی کرده , دقیقا یک دهه کمتر از عادل سن دارد.

عکس عادل فردوسی پور در کنار برادرش و رامبد جوان و جناب خان

سلفی پرحاشیه فردوسی پور و رامبد جوان در خندوانه

او در خندوانه، همراه عادل بود تا او وقتی می خواهد درباره یک حس خوب، یک عشق، یک لبخند یا کلی سئوال فوتبالی حرف بزند، تماشاگر برادر بزرگتر باشد و او تنها به خندوانه نرفته باشد.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان