laghari

تحریم مشهورترین خوانندگان زن جهان در چین+عکس

تحریم مشهورترین خوانندگان زن جهان در چین+عکس
وزیر فرهنگ چین 100 آهنگ که اکثر آنها توسط خوانندگان زن غربی خواند شده اند را در لیست سیاه اینترنتی چین قرار داد.
به گزارش نازوب تمام وب سایتهای موسیقی می بایست این آهنگ های ممنوعه را که توسط خوانندگانی همچون گاگا و بیانسه خوانده شده اند را تا ۱۵ سپتامبر از روی سایت خود حذف کنند در غیر اینصورت با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد.
این 100 آهنگ توسط کارشناسان چینی بر خلاف امنیت ملی فرهنگی چین شناخته شده و در لیست سیاه قرار گرفته اند. دولت چین به شدت اینترنت ها را کنترل کرده و بسیاری از سایت ها در این کشور فیلتر و بسیاری از کامنتها و اظهارنظرها نیز پاک می شود.
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان