moharam

عکس های دیدنی اولین نمایشگاه جواهرات سلطنتی

عکس های دیدنی اولین نمایشگاه جواهرات سلطنتی

برای اولین بار در تاریخ این کشور جواهرات سلطنتی و تاریخچه حضور آنها در کلکسیون خاندان سلطنتی بریتانیا در دسترس عموم قرار می گیرد.
این جواهرات شامل تاجها و گل سینه ها و سرویسهای جواهری است که یا توسط ملکه های انگلستان خریداری شده است و یا به آنها هدیه رسیده است و این جواهرات به عنوان گنجینه ای از ملکه ای به ملکه دیگر به ارث رسیده است  و اکنون توسط ملکه الیزابت در مراسم مختلف رسمیو سلطنتی استفاده می شود و گاهی دیده می شود که بعضی از آنها را به دیگر افراد خانواده سلطنتی می دهد تا استفاده کنند. برای مثال یک برگ جواهر نشان که به کیت میدلتون داده شد تا در سفرش به کانادا از آن استفاده کند.

 
معروفترین این جواهرات سرویس بسیار نفیس و زیبایی است که ملکه ماری در سال 1893 آن را هدیه گرفت و یا گلی با یک قطعه الماس صورتی بزرگ که بهترین و مرغوبترین الماس رنگی دنیاست و بعد از مرگ ملکه مادر در سال 2002 به ملکه الیزابت به ارث رسید.

 

 

 

عکس های دیدنی اولین نمایشگاه جواهرات سلطنتی


عکس های دیدنی اولین نمایشگاه جواهرات سلطنتی

 
 

عکس های دیدنی اولین نمایشگاه جواهرات سلطنتی
 

 

عکس های دیدنی اولین نمایشگاه جواهرات سلطنتی

 
 
 

عکس های دیدنی اولین نمایشگاه جواهرات سلطنتی
 

عکس های دیدنی اولین نمایشگاه جواهرات سلطنتی
 

عکس های دیدنی اولین نمایشگاه جواهرات سلطنتی
 

عکس های دیدنی اولین نمایشگاه جواهرات سلطنتی
 

عکس های دیدنی اولین نمایشگاه جواهرات سلطنتی
 

عکس های دیدنی اولین نمایشگاه جواهرات سلطنتی
 

در خبرها آمده است همه این جواهرات داستان مربوط به خود را دارند که به زودی به همراه تصاویرشان در کتابی به چاپ رسیده و منتشر خواهد شد.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان