تجاوز بیرحمانه 6 نفر به این دو دختر 19 ساله روستایی!

مجموعه : اخبار
تجاوز بیرحمانه 6 نفر به این دو دختر 19 ساله روستایی!
به گزارش نازوب به نقل از شین هوآ: این 6 تن از مدیران که در رده های مختلف اداری در شهرداری چونگ کینگ بودند پس از یک رسوایی تجاوز جنسی به دو دختر 19 ساله توسط پلیس دستگیر شدند. شائو خوشئینگ، یان پنگ، زائو هونگشی، تان لین لینگ و وانگ جی آن جون شش فرد متهم تجاوز جنسی به دو دختر 19 ساله روستایی در این پرونده هستند.

به گفته وکلای این متهمین؛ افرادی سود جو با نصب دوربین مخفی در هتلی دور افتاده و با یک برنامه ریزی قبلی این نقشه را کشیده بودند.

قربانیان این تجاوز جنسی به منظور مصاحبه کاری به این  هتل دعوت شده بودند.آنان با ضبط فیلم از این دو دختر 19 ساله خیال اخاذی و حق السکوت را داشتند که با اعتراف دختران نزد پلیس آنان دستگیر می شوند.این 6 نفر به دلیل رسوایی جنسی از شهرداری این شهر اخراج  می شوند.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان