حضور خانم بازیگر در بازی ایران و آلمان (عکس)

حضور خانم بازیگر در بازی ایران و آلمان (عکس)
نازوب، رویا تیموریان بازیگر زن سینما جز معدود زنانی بود که اجازه حضور در ورزشگاه آزادی را داشت تا بتواند دیدار دو تیم ایران و آلمان را مشاهده کند.
 
 

حضور خانم بازیگر در بازی ایران و آلمان (عکس)
 

حضور خانم بازیگر در بازی ایران و آلمان (عکس)

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان