تاثیر کفش پاشنه بلند برروی اضافه وزن زنان!!

تاثیر کفش پاشنه بلند برروی اضافه وزن زنان!!

اگر خانمی که کفش ورزشی می پوشد طی یک سال کفش پاشنه بلند بپوشد در عرض یک سال 4 کیلو چاق خواهد شد.  اگر کفش پاشنه بلند می پوشید هر روز باید ساق پاهایتان را ورزش دهید تا ساق پا عملکرد طبیعی خودش را از دست ندهد.

کفش های پاشنه بلند به مرور زمان باعث چاقی و اضافه وزن می شوند و درد در ناحیه ساق پا را زیاد می کند.

 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان