falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

تصویری از یک عشق دردناک و تلخ

تصویری از یک عشق دردناک و تلخ
 
دلبر آهنین!
 

خواندی: « زیرِ باران باید رفت »

و رفتی.

از باران، بدم می‌آید دیگر!!!تصویری از یک عشق دردناک و تلخ

 

 

تصویری از یک عشق دردناک و تلخ
 
 

بیوگرافی هنرمندان