laghari

اتفاق جالبی که برای این زن 31 ساله افتاد + تصاویر

اتفاق جالبی که برای این زن 31 ساله افتاد + تصاویر
این زن 31 ساله که رابیتا ساركر نام دارد. وی میگوید هنگامی كه در قطار بودم احساس درد كردم اما فكر نمیكردم كه واقعا وقتش رسیده باشد.
به گزارش نازوب او و همسر 30 ساله اش تصمیم داشتند برای تعیین وقت زایمان پیش دكتر خانوادگی بروند و برای راحتی بیشتر تصمیم گرفتند با قطار به نیویورك بروند اما انگار نوزاد آنها تصمیم دیگری داشت. 
 
شوهر این زن با راهنمایی زن دیگری در قطار به وضع حمل همسرش كمك كرد و یك دختر بچه ژاكتش را داد تا نوزاد به دنیا آمده را در آن بپیچند. این نوزاد كه یك پسر است با رسیدن قطار به ایستگاه به بیمارستان منتقل شد. 
حال وی خوب است و به گفته امدادگران تنها نگرانی سردی بیش از حد هوا بود كه آنهم با پوشاندن نوزاد برطرف شد.
 
 

 
  
 
 
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان