moharam

تست بسیار جالب ریاضی

تست بسیار جالب ریاضی
 
 

امروز میخواهیم با هم ریاضی کار کنیم

هدف از کلاس امروز حل برخی معادله های بسیار ساده است که شما در مدرسه آموخته اید.
البته اگر هنوز به خاطر داشته باشید…
در اینجا من به شما 3 رقم و یک نتیجه خواهم داد، شما باید با قرار دادن علامت های صحیح معادله را کامل کنید.
برای درک بهتر ابتدا یک مثال را با هم حل میکنیم، باقی معادله ها به عهده ی شماست:

2 2 2 = 6
این رابطه اینجوری درست میشه:

2  + 2  + 2 = 6

ساده بود نه؟ حالا بقیه ی معادله ها را حل کنید.

1 1 1 = 6
2 2 2 = 6
3 3 3 = 6
4 4 4 = 6
5 5 5 = 6
6 6 6 = 6
7 7 7 = 6
8 8 8 = 6
9 9 9 = 6

.
.
.
خب؟ تونستید حل کنید؟
چی؟ فقط دومی رو؟! اون که مثال خودم بود…
و ششمی رو؟ وای خدای من! خیلی سخت بود نه؟!
6 + 6 – 6 = 6
نابغه!!!
بقیه چه طور؟
کمک می خوای؟
حدس می زنم که از عهده ی سومی هم بر اومدی
3 × 3 – 3 = 6
شاید از عهده ی پنجمی
5 / 5 + 5 = 6
و با یه کم شانس هفتمی…
-7 / 7 + 7 = 6
هنوز به نظرت غلطه؟ ببین: – (7/7) = -1 و در نتیجه 7 – 1 = 6
حالا میریم سراغ اونها که یه کم مشکل تر به نظر میان…
چهارمی
√4 + √4 + √4 = 6
نهمی
√9 × √9 – √9= 6
هشتمی رو چی میگی ؟؟؟؟
3√8 + 3√8 + 3√8 = 6
اووووووووه! اینم برای خودش ایده ای بودها….
.
.
.
.
.
.
.
 
بسیار خب، کلاس امروز هم تموم شد…
اوه بله، حق با شماست… هنوز تموم تموم نشده، معادله ی اولی باقی مونده…
(1 + 1 + 1)! = 6

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان