ماه رمضان
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
ماه رمضان

تست بسیار جالب ریاضی

تست بسیار جالب ریاضی
 
 

امروز میخواهیم با هم ریاضی کار کنیم

هدف از کلاس امروز حل برخی معادله های بسیار ساده است که شما در مدرسه آموخته اید.
البته اگر هنوز به خاطر داشته باشید…
در اینجا من به شما 3 رقم و یک نتیجه خواهم داد، شما باید با قرار دادن علامت های صحیح معادله را کامل کنید.
برای درک بهتر ابتدا یک مثال را با هم حل میکنیم، باقی معادله ها به عهده ی شماست:

2 2 2 = 6
این رابطه اینجوری درست میشه:

2  + 2  + 2 = 6

ساده بود نه؟ حالا بقیه ی معادله ها را حل کنید.

1 1 1 = 6
2 2 2 = 6
3 3 3 = 6
4 4 4 = 6
5 5 5 = 6
6 6 6 = 6
7 7 7 = 6
8 8 8 = 6
9 9 9 = 6

.
.
.
خب؟ تونستید حل کنید؟
چی؟ فقط دومی رو؟! اون که مثال خودم بود…
و ششمی رو؟ وای خدای من! خیلی سخت بود نه؟!
6 + 6 – 6 = 6
نابغه!!!
بقیه چه طور؟
کمک می خوای؟
حدس می زنم که از عهده ی سومی هم بر اومدی
3 × 3 – 3 = 6
شاید از عهده ی پنجمی
5 / 5 + 5 = 6
و با یه کم شانس هفتمی…
-7 / 7 + 7 = 6
هنوز به نظرت غلطه؟ ببین: – (7/7) = -1 و در نتیجه 7 – 1 = 6
حالا میریم سراغ اونها که یه کم مشکل تر به نظر میان…
چهارمی
√4 + √4 + √4 = 6
نهمی
√9 × √9 – √9= 6
هشتمی رو چی میگی ؟؟؟؟
3√8 + 3√8 + 3√8 = 6
اووووووووه! اینم برای خودش ایده ای بودها….
.
.
.
.
.
.
.
 
بسیار خب، کلاس امروز هم تموم شد…
اوه بله، حق با شماست… هنوز تموم تموم نشده، معادله ی اولی باقی مونده…
(1 + 1 + 1)! = 6

a