چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

لباس عروس منحصربفرد با 22000 پر غاز! عکس

لباس عروس منحصربفرد با 22000 پر غاز! عکس

شریل یک طراح و کارشناس ارشد لباس در میدلزبورو که در ناحیه شمال شرقی انگلستان زندگی می کند در حدود 200 ساعت برای دوخت لباس عروس منحصر بفرد با 22000 هزار پرغاز وقت گذاشت .

 

شاهکار این هنرمند و طراح را در همین بخش تماشا کنید.

 

لباس عروس منحصربفرد با 22000 پر غاز! عکس

لباس عروس منحصر به فرد با 22000 پر غاز

لباس عروس منحصربفرد با 22000 پر غاز! عکس

لباس عروس منحصر به فرد با 22000 پر غاز

لباس عروس منحصربفرد با 22000 پر غاز! عکس

لباس عروس منحصر به فرد با 22000 پر غاز

لباس عروس منحصربفرد با 22000 پر غاز! عکس

لباس عروس منحصر به فرد با 22000 پر غاز

لباس عروس منحصربفرد با 22000 پر غاز! عکس

غازهایی که کچل شدند تا این لباس دوخته شود

لباس عروس منحصربفرد با 22000 پر غاز! عکس

غازهایی که کچل شدند تا این لباس دوخته شود

لباس عروس منحصربفرد با 22000 پر غاز! عکس

غازهایی که کچل شدند تا این لباس دوخته شود

لباس عروس منحصربفرد با 22000 پر غاز! عکس

غازهایی که کچل شدند تا این لباس دوخته شود

لباس عروس منحصربفرد با 22000 پر غاز! عکس

غازهایی که کچل شدند تا این لباس دوخته شود


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
عجیب ترین بارش های آسمانی از بارش خون تا مدفوع
عجیب ترین بارش های آسمانی از بارش خون تا مدفوع
مشاهده بیشتر