فرشتگان

عکس هایی از شخصیت های بادکنکی و دیدنی!!

عکس هایی از شخصیت های بادکنکی و دیدنی!!
رابی هر روز یک اثر زیبا خلق کرده که بخشی از آن را در زیر می بینیم.
هنرمند انگلیسی در طول 12 ماه بادکنک های فوق زیبا و خلاقانه ای را خلق کرده است.  راب دریسکول یا رابی اهل پورثموث در همشایر است که با الهام از شخصیتهای کارتونی و … بادکنک هایی شبیه آنها ساخته است.  رابی هر روز یک اثر زیبا خلق کرده که بخشی از آن را می بینیم.

عکس هایی از شخصیت های بادکنکی و دیدنی!!


عکس هایی از شخصیت های بادکنکی و دیدنی!!


عکس هایی از شخصیت های بادکنکی و دیدنی!!

عکس هایی از شخصیت های بادکنکی و دیدنی!!


عکس هایی از شخصیت های بادکنکی و دیدنی!!


عکس هایی از شخصیت های بادکنکی و دیدنی!!


عکس هایی از شخصیت های بادکنکی و دیدنی!!


عکس هایی از شخصیت های بادکنکی و دیدنی!!


عکس هایی از شخصیت های بادکنکی و دیدنی!!


عکس هایی از شخصیت های بادکنکی و دیدنی!!


عکس هایی از شخصیت های بادکنکی و دیدنی!!

 

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان