عکس های جنجالی خون آشام شدن ریحانا!

عکس های جنجالی خون آشام شدن ریحانا!
خواننده مشهور ریحانا با ظاهری عجیب در نقش Medusa Gorgon اسطوره یونانی (زن افسانه ای که روی سرش مار داشته) در سالگرد مجله GQ عکس انداخت. این عکس ها و ایده شان متعلق به Damien Hirst است….
 
 

عکس های جنجالی خون آشام شدن ریحانا!
 
 عکس های جنجالی خون آشام شدن ریحانا!
 
 عکس های جنجالی خون آشام شدن ریحانا!
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان