تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

جدیدترین اس ام اس های رمانتیک و عاشقانه بهار 1395

 

 

آغوش تو

تنها دروازه ايست

که براي فتحش

بايد اول تسليم شد . . .

 

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

 

 

رسم “خوب” ها همين است

حرف آمدنشان شادت مي کند و ماندنشان

با دلت چنان مي کند که هنوز نرفته ، دلتنگشان مي شوي

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

لبخند که ميزني

کمترين اتفاقي که مي افتد

اختلال در تشخيص ماه هاي قمريست . . . !

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

تراشکـــــــار ماهـــــــري شده ام

بس کـــــــه تـــــــو نيـــــــامدي

و من

بـــــــراي دلــــــــم بهانـــــــه تراشيدم . . .

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

درختان به من آموختند :

پايبندي هرکس به اندازه ي ريشه ي اوست ، به هر درختي نمي توان تکيه کرد !

 

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

از وقتــي که نيسـتي

خـدا مي دانـد

چقــدر آب به صـورَتـم پـاشيـدم

لعنــتي

اين کـابوس انقــدر واقعي ست

که از خواب بيــدار نمي شـوم . . .

 

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

محال است آدمي چيزي را به دست آورد

که خود هرگز آنرا نبخشيده باشد

پس عشقي در حد کمال ببخش

تا عشقي در حد محال به دست آوري . . .

 

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

هنوز به ياد مي آورم “دوست داشتن” هايت را

که روزه ي سکوت ثانيه ها را مي شکست

تو سخت به ثانيه هايم چسبيده اي . . .

 

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

هنوز ته مانده ي بوسه ات را روي لبم ميمکم

هنوز ته مانده ي آغوشت را محکم بغل مي کنم . . .

 

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

من مانده ام با ياد تو

و بغضي که لگد مي زند

بر حنجره اي پا به ماه . . .

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

گاهـــي دلــــــم هـــوس شيطنــــــت ميکنــــــد

از همــــــان شيطنــــــت هايــــــي کـــه

حــــــرف تـــو پشــــــت آن بنــــــد اســــــت

که ميگـــويـــي :

مگـــــــــه دستـــــــــم بهــــــت نرســــــه . . .

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

تو صادقانه دروغ بگو

من عاشقانه کاري خواهم کرد

“ماه” هميشه پشت ابر بماند . . . !

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

ايســــتاده امـــــ

بگــــذار ســـــرنوشـــت راهـــــش را بـــــرود…!

مــــــــــــن،

هميــــن جــــا،

کنــــار قــــولــهايــت،

درســـــت روبــــروي دوســــت داشتـــنت

و در عمــــق نبودنــــت،

محــــکم ايستــــاده ام…!

 

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

چقدر شَب اضافه مي آيد

وقتي که نيستي . . .

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

همه ميگويند چشمانش رنگارنگ است

اما من ميگويم چشمانش عسلي ست

نه براي رنگش

“چون شيرينترين خاطراتم در چشمانش بود”

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

اگر آنکه رفت خاطره اش را مي بُرد

فرهاد سنگ نمي سُفت!

مجنون آشفته نمي خُفت!

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

مشترک مورد نظر اين روزهايت کيست

که ديگر در دسترس بودن و نبودن من برايت مهم نيست . . . ؟

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد

ياد حريف شهر و رفيق سفر نکرد

يا بخت ما طريق مروت فرو گذاشت

يا او به شاه راه طريقت سفر نکرد

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

گفتي لب تر کن تا دنيا را به پايت بريزم

حالا من چشم تر کردم

مي آيي ؟

 

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

انتظار

زيباترين نقاشي دنياست

وقتي حاصل تصويرش

تـــو باشي . . .

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

تبعيـد يعـني

ســردي وُ غربتــي ممـلو

دور از دســت هـاي ِگـرم ِتو . . .

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

ماه من ، مبادا گرفته باشي

که شهري را ، به نماز آيات وا ميدارم . . .

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

مثل ندارد

ميم هاي ِ مالکيتي

که از زبان ِ

تو مي شنيدم . . .

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

وقت تلاقي چشمانمان

گونه هايت گل مي اندازد

اين زيباترين گل دنياست . . .

 

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

ديکتاتور

تويي و آغوشت

که هر بار

مرا تسليم مي کند . . . !

 

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

از نقش هاي ستاره دلم درد ميکند

از عشق چند باره دلم درد ميکند

دار و ندار قلب من يک حس شيشه ايست

از هرچه سنگ خاره دلم درد ميکند . . .

 

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

سخت بود

فراموش کردن کسي

که با او

همه چيز و همه کَس را

فراموش مي‌کردم . . .

 

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

کاش کسي باشد

تا بغضهايم را قبل از لرزيدن چانه ام بفهمد

کاش . . .

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

بـيـمـار تـوام ، روي توام درمان است

جان داروي عاشقان رخ جانان است

بـشـتـاب ، کـه جـانـم بـه لـب آمـد بي‌تو

دريـاب مـرا ، کـه بـيـش نـتوان دانست . . .

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

تنهايي حق کسي است كه خيانت ميكند

اما نصيب کسي ميشود كه وفادار است . . .

تنم انگار تابستان سرشت است

تن ِ تو اول ِ ارديبهشت است

دهانم ماه مرداد است در يزد

لبت، بانوي من، “يخ در بهشت” است

 

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

اين بي تفآوتيهآ

اين بي خَبَري هآ

گآهي ديدآر از سَر اجبآر

نَبودَن هآ… نَديدَن هآ

يَعني بُرو

گآهي چِقَدر خِنگ ميشويم . . .

 

 

تازه ترین اس ام اس های عاشقانه و متفاوت (17)

دلم آرامشِ وارونه ميخواهد

يعني:

“ش م ا ر ا ”

 

 

مطالب مرتبط

اس ام اس عاشقانه و زیبا (11)

جدیدترین اس ام اس های عاشقانه

جدید و خفن ترین اس ام اس های عاشقانه

جدیدترین اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس های عاشقانه و زیبا سری (12)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان