فرشتگان

تا می توانید شهوت رانی و بدحجابی کنید! تصاویر دیدنی

تا می توانید شهوت رانی و بدحجابی کنید! تصاویر دیدنی

تا می توانید شهوت رانی و بدحجابی کنید! تصاویر دیدنی

 

امام صادق (ع) می فرماید در این شب است که دو فرشته نکیر و منکر قبر نزد شما می آیند و در مورد اعمال تان در دنیا از شما سوال می کنند…

دختران هرچقدر می توانند بد حجابی کنند: لباس های بدن نما بپوشند,در خیابان عشوه گری کنند,موهایشان را به نمایش بگذارند و….

 

 

تا می توانید شهوت رانی و بدحجابی کنید! تصاویر دیدنی

بی خیال محرم و نامحرم فقط و فقط در این دنیا خوش باشید و با نامحرمان در خیابان ها اینگونه آب بازی کنید:

As much as you can lust and disgrace! Spectacular images

 

تا می توانید شهوت رانی و بدحجابی کنید! تصاویر دیدنی

 

در هر صورت هر جور می توانید بدحجابی کنید:

 

تا می توانید شهوت رانی و بدحجابی کنید! تصاویر دیدنی

 

پسران نیز فقط به فکر شهوت رانی باشند و اصلا به محرم و نامحرم توجه نکنند

دوست دختر و دوست پسر پیدا کنید و به شهوت رانی بپردازید مگر دنیا چند روز است ؟؟

 

تا می توانید شهوت رانی و بدحجابی کنید! تصاویر دیدنی

به راستی دنیا چند روز است ؟؟

آیا این شهوت رانی ها دائمی و همیشگی ست ؟؟

خیر دوست عزیز  !! چنین روزهایی نیز در پیش است پس ببینید :

تصویر زیر از مکانی ست که به آن غصال خانه می گویند

و اینجور که گفته می شود همه ما یک روزی روی تخت غصالخانه  حمام خواهیم کرد ,حتی شما دوست عزیز

 

تا می توانید شهوت رانی و بدحجابی کنید! تصاویر دیدنی

البته از اینجای کار به بعد قادر به انجام کارهای اول مانند شهوت رانی نیستید

در ادامه  شما را در پارچه سفیدی به اسم کفن می پیچند و در یک اتاق کوچک مانند اتاق زیر قرار می هند :

تا می توانید شهوت رانی و بدحجابی کنید! تصاویر دیدنی

 

می گویند اسم این اتاق کوچک قبر است و خیلی تاریک است

بعد دهنه قبر یا همان اتاق کوچک را می بنند

 

تا می توانید شهوت رانی و بدحجابی کنید! تصاویر دیدنی

 

چقدر دنیا خوب بود لذت داشت !! ولی این اتاق بسیار تاریک است

گفته می شود اتفاقاتی در آن اتاق تاریک می افتد مثلا نسبت به کارهایی که در دنیا انجام داده اید بازخواست می شوید

شرمنده که از اینجا به بعد تصویر ندارم تا تصویری برایتان توضیح دهم

حضرت محمد (ص)  شب اول قبر را سخت ترین شب می داند

امام صادق (ع) می فرماید در این شب است که دو فرشته نکیر و منکر قبر نزد شما می آیند و در مورد اعمال تان در دنیا از شما سوال می کنند

من وشما چه جوابی به آنها می دهیم ؟؟؟

واقعا چه جوابی؟؟

 

 

زنان بی حجابی که برای تبلیغ ایران خودرو استفاده شدند (عکس)

عکس های ترویج بی حجابی دختران توسط برند ایرانی

زنان بی حجابی که از سریال نفس حذف شدند (عکس)

دعوای جنجالی ملانیا ترامپ با شوهرش سر بی حجابی (عکس)


laghari
بیوگرافی هنرمندان