دیدن این مطلب لج درآر به آقایان توصیه نمی شود! تصویر

 این دیگه آخرش ِ ِ ِ ِ ِ ِ 
 
خانمی هنگام خارج شدن از منزل برای شوهرش یادداشت زیر را نوشت: عزیزم نصف سیب زمینی ها رو پوست بکن و بیانداز در آب جوش تا من برسم خونه… حالا ببینید این شوهر نابغه چیکار کرده؟!؟
 

دیدن این مطلب لج درآر به آقایان توصیه نمی شود! تصویر

 


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته