ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

زیبایی های یک پرنده افسانه ای (عکس)

زیبایی های یک پرنده افسانه ای (عکس)

کشف زیبایی های بی نظیر جغد. جغدها همواره موجوداتی پر رمز و راز بوده اند.شاید این مساله به دلیل نوع زندگی و روش آنها برای شکار باشد، به هر ترتیب سابقه حضور آنها در افسانه ها و داستان های کهن به یونان باستان و تمدن مصری ها بازمی گردد.

 

نازوب؛ شاید هیچ موجودی به این اندازه در فرهنگ ها و سنت های مختلف مورد توجه قرار نداشته باشد. از سمبل دانایی گرفته تا محافظان مقبره ها و عنوان هایی دیگر از این دست پیوسته در کانون توجه بوده اند.

 

زیبایی های یک پرنده افسانه ای (عکس)

زیبایی های یک پرنده افسانه ای (عکس)

زیبایی های یک پرنده افسانه ای (عکس)


مطالب داغ چند روز گذشته