ترسناک ترین عکس های تاثیر گذار در سال 2013

ترسناک ترین عکس های تاثیر گذار در سال 2013

تصاویر زیر دو عکس ترسناک در بین تاثیر گذارترین عکس های سال 2013 انتخاب شد.

یک مرد خود را به شکل زامبی‌ها در اورده. جشن‌هایی برای گرامیداشت شخصیت فرانکشتاین در دارمشتاد المان در جریان است. (تامس لانس)


ترسناک ترین عکس های تاثیر گذار در سال 2013
 

 
شمال مانیل، درگیر سیلی که از طوفان اوساگی ایجاد شد. ۱۸ تن در این حادثه کشته‌شدند. (نوئل سلیسا)


ترسناک ترین عکس های تاثیر گذار در سال 2013

منبع: باشگاه خبرنگاران


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته