laghari

انتخاب دیدنی بلندقدترین زن و شوهر جهان + عکس

انتخاب دیدنی بلندقدترین زن و شوهر جهان + عکس

در استاکتون کالیفرنیا بلندترین زن و شوهر جهان به نامهای وین و لوری هالکوییست ( Wayne and Laurie Hallquist ) زندگی می کنند.
هر دوی آنها قدی برابر با ۴۰۷٫۴ سانتی متر دارند که قد وین برابر است با ۲۰۹ سانتی متر و قد همسرش رونی برابر است با ۱۹۸ سانتی متر و فرزندی نیز ندارند.

 

انتخاب دیدنی بلندقدترین زن و شوهر جهان + عکس


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان