زیبایی رازآلود و عجیب یک گوشتخوار (عکس)

زیبایی رازآلود و عجیب یک گوشتخوار (عکس)

به گزارش نازوب،  Joni Niemelä یک هنرمند عکاس فنلاندی است که علاقه‌ی فراوانی به ثبت جزئیات کوچک در طبیعت دارد. یکی از پروژه‌های اخیر او عکاسی از گیاه دروزا بوده است که به نام گیاه بیشه قرمز نیز شناخته می‌شود و یکی از بزرگترین انواع گیاهان گوشتخوار است.

 

این گیاهان با قطره‌هایی از مایع که به قطرات شبنم شبیه است پوشیده شده‌اند که برای جذب، به دام انداختن و خوردن حشراتی که از نزدیکی گیاه رد می‌شوند کاربرد دارد.

 

این گیاه‌ها همیشه به نظرم جالب بوده‌اند و چندین سال است که از ویژگی‌ها و ظاهر غریب آن‌ها عکس می‌گیرم و این بار تصمیم گرفتم آن‌ها را به عنوان سوژه‌ی دو مجموعه عکس آخر خود انتخاب کنم.

زیبایی رازآلود و عجیب یک گوشتخوار (عکس)

زیبایی رازآلود و عجیب یک گوشتخوار (عکس)

زیبایی رازآلود و عجیب یک گوشتخوار (عکس)

زیبایی رازآلود و عجیب یک گوشتخوار (عکس)

زیبایی رازآلود و عجیب یک گوشتخوار (عکس)

زیبایی رازآلود و عجیب یک گوشتخوار (عکس)

زیبایی رازآلود و عجیب یک گوشتخوار (عکس)

زیبایی رازآلود و عجیب یک گوشتخوار (عکس)

زیبایی رازآلود و عجیب یک گوشتخوار (عکس)

زیبایی رازآلود و عجیب یک گوشتخوار (عکس)

زیبایی رازآلود و عجیب یک گوشتخوار (عکس)

زیبایی رازآلود و عجیب یک گوشتخوار (عکس)

زیبایی رازآلود و عجیب یک گوشتخوار (عکس)


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته